Svátosti

Svátosti

 •  
  Křest

  krest

  • je první a základní svátost církve
  • uděluje se max. 1 x za život (nelze opakovat)

  Křtem se člověk stává

  • dítětem Božím, přijatým bratrem a sestrou Pána Ježíše
  • křesťanem nerozlučně spjatým s Pánem Ježíšem
  • členem římskokatolické církve – římským katolíkem
  • součástí rodiny věřících

  Křtem získává

  • očištění od dědičného hříchu (dědičné viny) a všech učiněných hříchů do okamžiku přijetí křtu
  • milost posvěcující – Boží přízeň plynoucí z přátelství s Bohem

  Příprava na křest

  Na velkou událost v životě se člověk připravuje, stejně tomu tak je i při přijetí svátosti křtu, příprava je rozličná dle věku a schopností žadatele:

  1. dítě předškolního věku: příprava rodičů na svátost křtu – podmínkou je: alespoň 1 z rodičů musí být pokřtěn, dítě je křtěno na základě víry rodičů, rodiče se zavazují vychovávat dítě ve víře
  1. dítě školního věku: příprava dítěte jeden školní rok v rámci náboženství nebo individuálně
  2. od 14 let: individuální příprava alespoň jeden rok

  V případě zájmu o křest na území farního obvodu Libochovice, tedy ve farnosti:  Čížkovice, Chotěšov, Klapý, Koštice nad Ohří, Křesín, Sutom, Třebenice, Třebívlice a děkanství Libochovice  kontaktujte:

  R.D. Lic. teol. Mgr. Lukáš Hrabánek, mobil: +420 607 959 520, mail: farnost.libochovice@dltm.cz

 •  
  Biřmování

  Doplňte obsah sekce 1, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Eucharistie

  Doplňte obsah sekce 2, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Svátost smíření

  Doplňte obsah sekce 3, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Svátost nemocných

  Doplňte obsah sekce 4, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Svátost manželství

  Doplňte obsah sekce 5, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Svátost kněžství

  Doplňte obsah sekce 6, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.