P. Ladislav Kubíček

P. Ladislav Kubíček

Ladislav Kubíček (3. ledna 1926, Rachov, Československo, dnešní Ukrajina – 11. září 2004, Třebenice) byl český katolický kněz a lékař, známá postava české katolické církve 20. století. V předlistopadové době byl šikanován komunistickým režimem a státním dozorem nad církvemi (tzv. církevními tajemníky). Byl sídelním kanovníkem litoměřické katedrální kapituly a prezidentem litoměřické diecézní charity. Stal se obětí brutální loupežné vraždy.

Životopis

Narodil se v Rachově na Zakarpatské Ukrajině (tehdy Podkarpatské Rusi v Československu) a ještě v den narození byl pokřtěn místním farářem. Vystudoval medicínu (v roce 1950 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity) a od 50. let působil jako lékař na různých místech na Moravě (např. Jihlava, pohraniční obec Vratěnín nebo Nové Město na Moravě). Roku 1959 byl však „pro nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení“ propuštěn a poslán do Karviné, aby zde pracoval v dolech. Zanedlouho byl za náboženskou činnost uvězněn. Po propuštění začal pracovat jako brusič umělého kamene. Externě studoval teologii a 7. února 1967 byl tajně vysvěcen biskupem Štěpánem Trochtou na katolického kněze, ovšem byl mimo duchovní správu.

Do duchovní správy nastoupil od 1. srpna 1969, kdy dostal státní souhlas k výkonu kněžské služby a byl ustanoven kaplanem v Nymburce a současně administrátorem farnosti Veleliby u Nymburka. Od 1. srpna 1970 byl jmenován administrátorem v Benešově nad Ploučnicí a excurrendo administrátorem v Horních Habarticích, Jedlce, Malé Bukovině a Markvarticích. V těchto farnostech ale mohl působit jen dva roky. V letech 1972–1975 byl farářem ve Sloupu v Čechách na Českolipsku. Pak byl církevním tajemníkem přemístěn jako vikarista ke katedrále sv. Štěpána do Litoměřic, odkud se po roce přestěhoval do Třebenic, kde působil jedenáct měsíců. Po Třebenicích byl ustanoven farářem ve Vysokém nad Jizerou, v horské oblasti, kde pracoval za obtížných podmínek deset let. Působil též při chrámu sv. Václava v Pasekách nad Jizerou, kde pořádal pravidelné mše v církevní svátky i ve státem uznaný volný den - pondělí velikonoční (Andělské pondělí) - hojně navštěvované věřícími, poutníky i turisty.

V letech 1987–1993 byl duchovním správcem ve Frýdlantě, pak v letech 1993–1999 v Bohušovicích nad Ohří, odkud přešel jako farář opět do Třebenic. Dne 6. listopadu 2000 byl litoměřickým biskupem Josefem Kouklem jmenován sídelním kanovníkem litoměřické kapituly s kanonikátem ceinoviánským.

Jako bývalý lékař-porodník se zasazoval o zrušení povinnosti pro nové gynekology, kteří v rámci atestace museli provést 20 interrupcí, čehož se povedlo docílit.

Smrt

V noci z 10. na 11. září 2004 Ladislav Kubíček na třebenické faře přistihl dva mladé zloděje (ve věku 15 a 26 let). Slíbil jim, že krádež nenahlásí policii, když odejdou, dal jim peníze a otevřel trezor. Mladíci, které dobře znal (již předtím jej navštěvovali a mladší u něj dokonce nějaký čas ministroval) a dával jim i peníze, jej ale přesto napadli a brutálním způsobem zavraždili.

Odnesli si 40 tisíc Kč, 620 euro a obnos v dolarech určený jako dar pro opravu čížkovického chrámu Páně. Přestože měli přislíbenou beztrestnost za tento čin, nepochopitelně udeřili již zraněného pátera znovu do hlavy, bodali jej nožem, naházeli na ležícího noviny a hadry, polili jej připravenou hořlavinou a zapálili.

V březnu 2005 soud konstatoval, že vražda byla provedena zvláště zavrženíhodným způsobem, s nebývalou mírou brutality a bezcitnosti. Doktor Kubíček podle lékařů umíral v krutých bolestech. Starší muž tak dostal trest 17 let odnětí svobody, mladší 8,5 roku.

Mladší vrah (Lukáš B.) se po svém propuštění z vězení v roce 2014 dopisem obrátil na čtenáře Katolického týdeníku a požádal je o odpouštění viny hrůzného činu. Jak v dopise uvedl, svého činu lituje a žádá odpuštění.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kub%C3%AD%C4%8DekPamětní deska na faře v Třebenicích